Z6_79E813O0P83N20QRATVCQ20Q50
Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20Q53

🎄 ¡Comenzó la Campaña Navideña en BCP! 🎁

Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20QL0
Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20QL2
  1. Sapa killapi manuykikunamanta pagasqaykiqa-huk killapi sapa pachak Soles yaykumususqaykimantam-kimsa chunka Solesmanta mana aswan achkachu kanan. Ima ninantaq chayri, sichus waranqa Solesta chaskikunki chayqa-manuykikunamanta utaq tarjeta de credituykimanta sapa killa pagasqaykim-kimsa pachak Soleskamalla aypanan. Chay porcentajemanta aswan achka qullqita pagaptikiqa ichapas sinchi manuña kachkanki hinaptinqa utqayllam chayta allichanayki.
  2. Tarjeta de credituykimanta ama qullqita urquychu. Sasachakuypi kaspallam chayta ruwawaq, chayna kaptimpas allintaraq yuyaymankuykuy manaraq urquchkaspa. Yuyariy, tarjetaykimanta qullqita urquptikiqa sapa punchawmantam huk comisionta hinallataq intereseskunata paganayki kanqa.
  3. Aswan achka qullqita chaskikuspaqa manuykikunapa pagunta ñawpaykachiy. Yuyariy, kay iskay ñankunam qampaq kachkan: cuotayki pisiyachiy utaq plazuyki pisyachiy; mayqinta ruwaspapas intereseskunatam pisiyachinki.
  4. Historial crediticio kapususqniki allinlla kanata qawariy. Chayna kaptinmi munaptiki credituman aypanki, línea de credituyki aswan allin kanqa hinallataq tasas de intereskunapas. 
Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20QL1

Aswan kaq tapukuykuna

Manukunamanta ama manchakusunchu, yanapawanchikmanmi achka plankuna qispichiypi, chaymi kanman huk departamento rantiy, huk auto rantiy, estudiukunamanta pagay utaq huk negociunchik qallaykachiy, mana qullqi kaptinqa chaykunam pisi plazullapi sasa aypay kanmanku.   
Chayna kaptimpas responsablem kanayki bancumanta manukuyta munaspaqa. Manaraq manupi qullqita mañakuchkaspa qawarikuy hayka manu qullqi kutichiy atisqaykita rimanakusqayki plazupi hinallataqmi chayqa gastuykikunapaq qullqita mana pisiyachinmanchu.  

Manuykikunamanta sapa killapi pagasqayki-sapa pachak Soles yaykumususqaykimanta kimsa chunka Solesmanta aswan achka kaptinqa- nanachikustinmi ichapas sinchi manuña kachkanki nisqayki. Ima ninantaq chayri, yaykumusuqayki qullqiwan tupachisqaqa llumpay manuñam kachkanki, hinaptinqa ichapas manuyki pagayta mana atinkichu rimanakusqayki punchawpi, chayna kaptinqa historial creditio kapuqnikim manaña allin qawasqachu kanman hinaptinqa aswan achka intereseskunatam paganayki hinallataq unaspa pagasqaykimanta comisionkunata.

Ñawpaqtam qawarikunayki haykatataq chiqaqpi pagayta atiwaq sapa killapi. Kikikipaq presupuestuta ruway hayka qullqi yaykumususqayki kasqanman hina hinallataq huk killapi gastuykikuna hayka kasqankuman hinataq. Modulupi imayna presupuesto ruway yachasqanchikta yuyariy.
Chaynapim yachanki extra gastukuna utaq mana allinman churasqa gastukuna ruwasqaykimanta, chaykunaqa munapakusqanchikpi gastukunam hinaptinqa pisiyachiyta utaq tukuchiytam atinanchik. Chay mana gastasqayki qullqi manuykikuna kutichinaykipaq kachun. 
Chaymantañataq entidad financieraykiman riy hinaspa paganaykipaq huk alternativata mañakuy. Yuyariy, hukmi aswan pisilla sapa killapaq cuota mañakuy, chaymi hayka pagay atinaykiman hina kanan, huk killapaq presupuestuyki hayka kasqanman hina. 
Ama qunqaychu, achka kutim entidades financieraskuna, sasa kaptimpas manunku kutichiy munaqkunatam yanapanku.

TCEA kaqmi llapallan costo, chay ukupim tarikun sapa watapaq tasa de interés  comisionintinkuna hinallataq clientekunapa hawampi kaq gastukuna. Ima ninantaq chayri, chay tasam yachachisunki hayka llapallan costo paganaykita tarjeta de crédito urqusqaykimanta, crédito vehicularmanta utaq qampaq manukusqaykimanta.

Ñawpaqtam qawarikunayki sapa killa manuykikunamanta pagasqayki-huk killapi sapa pachak Soles yaykumususqaykimantam kimsa chunka Solesmanta aswan achkaqa kanmanchu-ñawpaq qawasqanchikman hina; chayna kaptinmi manaña sasawanchu manuykikunata kutichinki.
Chaymantañataq mana unaspa manuykikunata pagay, manaya entidades financieraskunallamanchu, chaynataqmi kanan serviciukuna qukuq empresakunawampas.
Kimsa kaq mañakuymi kay, tarjeta de credituykimanta ama qullqita urquychu.  

Historial crediticio kapusuqnikitam rikuyta atiwaq kayman yaykuspa, página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, www.sbs.gob.pe   “Reporte de deudas” niqpi click niykachiy; DNIynikipa datunkuna yaykuchinaykitam mañasunki hinaptinmi chaywan kay killakunapi historial de paguykimanta yachayta atiwaqña. Ama qunqaychu, central de riesguspim historial crediticio kapusuqniki actualizasqa kanqa sapa iskay utaq kimsa killamanta.

Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20QL3

© #periodo BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.

BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A - RUC 20100047218