Z6_79E813O0P83N20QRATVCQ20QU0
Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20Q10
Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20Q12
Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20Q11

 

¿Imataq tarjeta de crédito?

Tarjeta de credituqa medio de pago kaqmi, chaywanmi rantipakuyta atiwaq físicos hinallataq virtuales establecimientukunapi chay pachapi mana qullqiyuq tarikuptikipas.

Ima ninantaq chayri, chay rantisqaykikunapaqmi banco financiamientuta churan, qanman qususqayki línea de credituwan. Chay línea de creditom huk tiempupi hayka qullqi gastay atisqayki, chaymi wicharinmampas utaq pisiyanmampas sapa killapi hayka pago ruway atisqaykiman hina.  

Chaymantapas chay qullqita gastaptikiqa, kamachisqam kanki kutichinaykipaq interesesninkunatawan hayka qullqi hapisqaykiman hina, tukuy chaykunam sapa killa rikurinku cuentaykipi. 

Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20Q13

¿Imapitaq huk niraq kanku tarjeta de crédito hinallataq débito?

Iskaynin tarjetakunawanmi físicos utaq virtuales establecimientukunapi pagayta atiwaq. Kaypim sapaq kanku, tarjeta de credituwan rantiptikiqa-banco qullqi manususqaykitam hapichkanki- línea de crédito qususqaykimanta, hinaptinqa chay qullqitam kutichipunayki tupaqnin interesesninkunatawan. Ichaqa, tarjeta de debituwan rantiptikiqa kikikipa qullqikiwanmi chayta ruwachkanki, chaymi chay cuenta de ahorrospi waqaychasqayki qullqiwan.

¿Imapitaq huk niraq kanku tarjeta de crédito hinallataq débito?

Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20QH0

¿Haykapitaq tarjeta de credituwan yanapachikuyta atiwaq?

  • Medio de pago hina: tarjeta de creditowanqa pisi qullqillapaq rantipakuykunata ruway, chaykunamantam killa tukuyta llapanta pagayta atiwaq, chayqa chay pacha rantisqaykimanta, mikuq lluqsisqaykimanta, supermercadupi rantisqaykimanta utaq gasolinamantapas. Killa tukuyta llapallan manuykita kutichiptikiqa, manam huksolllapas intereseskuna kanqachu. 
  • Financiamiento hina:  tarjeta de creditowanqa aswan hatun rantipakuykunatam ruwawaq cuotaskunapi kutichinaykipaq, chayqa chay   wasipaq aparatukuna, hukkunapas. Kaypiqa kaymi yachachikuy kachkan, qawarikuspa imatapas rantiy aswan pisilla cuotaskunapi paganaykipaq, pisilla cuotaskuna kaptinqa pisitaqmi intereseskunapas kanqaku.

¿Haykapitaq tarjeta de credituwan yanapachikuyta atiwaq?

Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20QH2

Kay yachaykunatam riqsinaykipuni:

  • TCEA (tasa de costo efectiva anual): chaymi llapallan costo paganayki; chaypim tarikun tarjeta de credituwan rantisqaykimanta comisionkuna. Kay tasa kaqtam huk bancukunawan tupachinayki qampaq aswan allin kaqta akllakunaykipaq.
  • Línea de crédito: Haykaman aypanankama banco qullqi manususqaykim, tarjeta de credituykiman churaspa, físicos hinallataq virtuales establecimientukunapi rantipakunaykipaq.
  • Wichqakunan punchaw utaq facturacionpaq: banco ima punchaw corte ruwasqami hinaspam “cuentata urqun” imapas rantisqaykimanta ciclo de facturación ukupi, chaytam ruwan hayka manu paganaykita yupanampaq. 
  • Paganaykipaq fecha: chay fechakamallam estado de cuentaykipi rikuriqta pagayta atiwaq, chay punchawkama kaq manuyki kutichisqa kanampaq. Paguyki kayna kanantam mañakuykiku, finanzasnikikuna allichasqa kanankupaq hinaptin intereseskunata manaña paganaykipaq. 
  • Monto total: tarjeta de credituykipi llapallan manu rikuriq kutichiymi. Paganaykipaq fechamanta ñawpaqta utaq kikin chay punchawpi pagaptikiqa manañam manuñachu kanki hinaptinqa manañam intereseskunata paganaykiñachu. 
  • Monto mínimo: al día kanaykipaqmi chayna pisillatapas paganayki. Chaynata ruway sasachakuypi tarikullaptiki, mana chayqa chayna pisillata haykaqpas kutichiptikiqa manuykim aswan unaypaq kanqa hinallataq aswan achka intereseskunatam paganayki kanqa.
Z7_79E813O0P83N20QRATVCQ20QH1

© #periodo BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.

BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A - RUC 20100047218