Z6_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJV25
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJVI6

Solo por la web: ¡Pide tu Tarjeta BCP y llévate S/50 + 2,000 millas!

Saltar al contenido principal
Beneficios
Ayuda
Traducir a Quechua
Agencias Abre tu cuenta Banca por Internet
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJVI5
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJVI7

Kawsakuynikipaq Tarjetas de Creditukuna

 • 1,000 Millas LATAM Pass kaqta chaskikuy, S/300 Solisman aypaq rantipakuykunapaq mayqin establecimientupipa
 • ¡Sapa USD 1 Dólar rantisqaykimantam huk Milla LATAM Pass kaqta qusunki!
 • Sapa killa ingresuykim S/ 1,800 Solesmanta aswan pisiqa kanmanchu.
Kaypi chaskikuy
Conoce más
 • ¡Consumuykimanta bono!, 2,000 Millas LATAM Pass kaqta chaskikuy S/500. Solisman aypaq rantipakusqaykimanta.
 • Sapa rantiptikim Millas LATAM Pass qampaq wiñanqa.
 • Sapa killa ingresuykim S/ 2,500. Solesmanta aswan pisiqa kanmanchu.
Kaypi chaskikuy
Conoce más
 • S/1,000 Soleskama aypaqta rantipakuy hinaptinmi 3,000 Millas LATAM Pass kaqta chaskikunki.
 • ¡Sapa USD 1 Dólar rantisqaykimantam huk Milla LATAM Pass kaqta qusunki! millasnikikunata huñuy hinaspa productukunawan canjeaykuy.
 • Sapa killa ingresuykim S/ 6,000. Solesmanta aswan pisiqa kanmanchu.
Kaypi chaskikuy
Conoce más
 • 5,000 Millas LATAM Pass kaqta chaskikuy S/2,000 Soleskama aypaq rantipakusqaykimanta, mayqin establecimientupipas.
 • 1.5 millas kaqta huñuy sapa USD 1 Dólar consumuykimanta.
 • Sapa killa ingresuykim S/ 12,000. Solesmanta aswan pisillaqa kanmanchu.
Kaypi chaskikuy
Conoce más
 • ¡Consumuykimanta bono!, 1,000 Millas LATAM Pass kaqta chaskikuy S/300. Solesman aypaq rantipakusqaykimanta.
 • Sapa USD 1 Dólar rantisqaykim huk Milla LATAM Pass kachkan, chaytam productukunawan canjeayta atinki.
 • Sapa killa ingresuykim S/ 1,800. Solesmanta aswan pisillaqa kanmanchu.
Kaypi chaskikuy
Conoce más
 • Ñawpaq rantisqaykimanta chunka porcientuta (10%) kutichikuy.
 • ¡Tarjetaykita personalizay! Munasqayki diseñuta akllakuy.
 • Sapa killa ingresuykim S/ 850. Solesmanta aswan pisiqa kanmanchu.
Kaypi chaskikuy
Conoce más
 • ¡Membresiataqa manañam mañasqaykikuchu! Consumuta ruwaptikipas utaq manapas.
 • Amaña llakipi kaychu hinaspa manuykikunata allichay. ¡Manuykita huklawman churay!
 • Sapa killa ingresuykim S/ 850. Soleskamallapas aypanan.
Kaypi chaskikuy
Conoce más
 • ¡Consumumanta bono!, 2,000 Millas LATAM Pass kaqta chaskikuy S/500. Soleskama aypaq rantipakusqaykimanta.
 • ¡Sapa USD 1 Dólar rantisqaykimanmi huk Milla LATAM Pass tupan! Huñuy hinaspa productukunawan canjeaykuy.
 • Sapa killa ingresuykim S/ 2,500. Soleskamallapas aypanan.
Chaskikuy kaypi
Conoce más
 • 3,000 Millas LATAM Pass bono kaqta apakuy S/1,000. Soleskama aypaq rantipakusqaykimanta.
 • ¡Sapa USD 1 Dólar rantisqaykimanmi huk Milla LATAM Pass tupan! Millasnikikunata huñuy hinaspa productukunawan canjeaykuy.
 • Sapa killa ingresuykim  S/ 6,000. Soleskamallapas aypanan.
Chaskikuy kaypi
Conoce más
 • ¡Consumumanta bono! 5,000 Millas LATAM Pass kaqta chaskikuy S/2,000. Soleskamallapas aypaq rantipakusqaykimanta.
 • ¡Sapa USD 1 Dólar rantisqaykim 1.25 Millas LATAM Pass kaqta qusunki!
 • Sapa killa ingresuykim 12,000. Soleskamallapas aypanan.
Chaskikuy kaypi
Conoce más
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJVA4

Aswan kaq tapukuykuna

Llapallan tarjetakunam qamllapaq kanku manam pimampas qunaykichu, chay raykum establecimiento mañasuptiki pi kasqaykita willakunayki.

Munachisqayku tarjeta utaq tarjetakunam yachasqa claseyuq kanku (Clásica, Oro, Marca Privada, Nacional, Internacional, hukkunapas.) hinallataqmi huk Marca Internacionalman afiliasqa kanku (VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD).

Kaykunapim Tarjetawan yanapachikuyta atiwaq:

 • Sistema de Tarjetaskunaman afiliasqa establecimientukunapi, kaykunaman tupaqpi (VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD)
 • Tupasqanman hina lliw suyunchikpi hinallataq/utaq hawa suyukunapipas.
 • BCP agenciakunapi.
 • BCP cajeros automaticuskunapi utaq marcaman afiliasqa kaqkunapi, Perú suyunchikpi utaq qawa suyukunapipas.
 • Terminales de ventaskunapi utaq uyasqa redes electronicaskunapi.
 • Internetpi, chaypaqmi yuyarina contratuykipi rikuriq seguridadpaq kamachikuykunata.
 • Contratuykipi rikuriq huk medioskunapas.

Haykaqpas tarjetaykitam qawarikunayki, qamllam clave secretaykita yachanayki.  Yuyariy, munasqaykiman hinam clave secretaykita huk niraqman churayta atinki, hayka kutipas hinallataq mana ñuqaykuwan yanapachikuspa; aswanraq ichapas hukkuna riqsirqunanmanta musyaq hina kaptiki.

Kaytam yuyarichikiku:

Manam hawaykupichu sichus sistemas de tarjetas kapuwasqankuman afiliasqa establecimientukuna uyayta mana munaptinku. Manataq productukuna kutichiy munasqaykita uyaptinku, nitaq calidadninmantapas, hayka kasqanmanta hinallataq huk mercaderiakunamanta hinallataq/utaq puntos de ventapi serviciukuna rantisqaykimanta hinallataq/utaq Tarjeta de Credituykiwan serviciukuna rantisqaykimanta.

Kanmi BCP churasqan limitekuna haykakama Tarjetaykiwan operacionkuna ruway atinaykipaq, chaykunam huk niraq kanku mayqin canales de atencionpi kasqankuman hina. Chay limitekunamanta yachanaykipaqmi Banca por Telefonoman qayakuyta atiwaq.

Cajeros automaticoskunapi limitekuna

Qullqi urqunaykipaq, apachinaykipaq utaq churanaykipaq cajeros automaticuskunawan allinta yanapachikunaykipaqmi limiteskunata churarquniku montos minimoskunapaq hinallataq maximoskunapaq, chaymanta yachanaykipaq Banca por Telefonoman qayakuy.

Banca por internetpi limitekuna

Banca por internetpi tukuy niraq operacionkuna ruwaypi allinta yanapachikunaykipaqmi limiteskunata churarquniku montos maximoskunapaq, chaymanta yachanaykipaq  Banca por Telefonoman qayakuy.

Banca Movilpi limitekuna

Operacionkunapi  Banca Movilwan allinta yanapachikunaykipaqmi limiteskunata churarquniku, chaymanta yachanaykipaq Banca por Telefonoman qayakuy.

BCP Agentekunapi limiteskuna

Astawan qanman anchuykamunaykupaqmi asociasqa kachkaniku bodegakunawan, farmaciakunawan, ferreteriakunawan, grifokunawan hinallataq achka huk establecimientukunawampas, chaykunapipas limiteskunatam churarquniku montos maximoskunapaq sapakama operacionkunapi, chaymantam riqsiyta atinki kay enlaceman yaykuspa: Límites en Agente BCP.

Haykaqpas derechuykim huk periodupi cuotamanta aswan achkata paganaykipaq, chaypaqmi kaykunata yachanayki:

 • Munasqaykiman hinam aswan achkata pagawaq sapa killapaq cuotaykimanta.
 • Manam haykaqpas comisionkuna, gastukuna utaq aswan cobrokuna   kanqakuchu cuotaykimanta aswan achkata pagaptiki.
 • Pago ruwasqayki pachapim willasqaykiku hayka impuestukuna kasqanta.
 • Mayqin agenciaykunapipas pagaytaqa atiwaqmi.
 • Pago Anticipado – kayna paguta ruwaptikiqa, adicional qullqi pagasqaykim kachkan manuykipa saldun paganaykipaq hinaptinmi paganaykipaq musuq cronograma qispin. Anticipado paguta ruwaptikiqa kay iskaymantam hukninta akllakuwaq.
  • a) Hayka cuotakuna kasqanta pisiyachiy. Chayna kaptinmi cuotayki qallarisqan chaninniyuqlla kanqa, ichaqa credituykitam kutichinki aswan pisi killakunallapi; intereseskunata, comisionkunata hinallataq gastukunata pisiyachispa.
  • b) Cuotaykipa chaninnin pisiyachiy. Chayna kaptinmi aswan pisilla cuotata paganki  hinaptinmi credituyki pagayta tukunki hina ñawpa rimanakusqayki killakunapi, ichaqa intereseskunata pisiyachispa.
 • Pago Adelantado – kayna paguta ruwaptikiqa, adicional qullqi pagasqaykim qatiqnin killapi cuotaykita paganqa; chayqa manam intereseskunata pisiyachinchu, comisionkunata hinallataq gastukunatapas hinaptinmi paganaykipaq cronograma hinalla kanqa.
 • Iskay cuotamanta aswan achka kaq pagukunam pagos anticipados kanqaku:
  • a) Promotorniykunam tapusunki sichus cuotakunapa chaninnin pisiyachiytachu munanki utaq hayka kasqanku pisiyachiytachu; chaymantam huk carguta firmanayki akllakusqayki yachasqa kanampaq.
  • b) Chay iskay opcionkunamanta mana rimariptikiqa, hayka cuotaskuna kasqan pisiyachiymi kanqa. Pago anticipado kaptinqa, paganaykipaq huk niraq cronogramatam mañakuwaq.
 • Iskay cuotaman aypaq utaq pisilla pagukunaqa adelanto de cuotam kanqaku hinallataq chay killaman tupaq pago ruwasqaykipas.
  • a) Iskay cuotaman aypaq utaq pisilla pagukunaqa adelanto de cuotam kanqaku hinallataq chay killaman tupaq pago ruwasqaykipas.
 • Mana cuotaskunapi financiasqa credituta lliwta kutichiptinkuqa, tupaptinqa intereseskunam pisiyanqaku, comisionkuna hinallataq gastukunapas.
 • Chay periudupaq mañakusqankumanta aswan achka pago kaptinqa, orden de imputación de pagos kaqtam qawarina kanqa.

 

 • Qamllapaqmi kananku tarjeta de crédito chaynallataq clave secreta, ama pimampas quychu.
 • Tarjetaykita waqaychay. Rantipakuptiki utaq consumuta ruwaptiki haykaqpas qawasqayki kachun.
 • Amapuni uyaychu pipas mana riqsisqayki yanapasunaykita, amataq pipas clave secretaykita, tarjetaykipa numerunta utaq imapas tarjetaykipa kaqta yachachunchu.
 • Ama pimampas clave secretaykita quychu telefonopi rimaspa utaq correo electronicupipas. Yuyariy, BCP ukumantaqa manam haykaqpas chaynataqa clave secretaykita mañasqaykikuchu.

 

Afiliakuy
Sistema de débito automaticuman afiliakunaykipaq autorización de cargo formulariuta mañakuy cuenta en ventanillapi utaq agenciaykunapi kaq plataformapi hinaspa kay sistema ukunta munasqayki servicio pagay munasqaykita akllay, chaykunam kanmanku yakumanta, luzmanta, telefonomanta, clubeskunamanta, hukkunamantapas recibukuna. Manam kikikichu sapa killa chayta ruwanayki, firmaykuy hinaspa quykamuy mayqin agenciaykupipas.

Desafiliakuy
Débito automaticumanta desafiliakunaykipaqmi agenciaykunapi plataforma de serviciuskuna kaqkunapi mañakuyta atiwaq Formulario de Autorización de Cargo en Cuenta kaqta firmaykuspa utaq Tarjeta de credituykiwan utaq firmasqa cartawan, chaypim chuyata willakunayki mayqin serviciumanta desafiliakuy munasqaykita, chaymantapas ruwarquytam atiwaq Banca por Teléfono kapuwasqankuman qayakuspa 311-9898.

Solicitudniki imayna puririsqanmantam tapukuyta atiwaq Banca por Telefonoman qayakuspa 311-9898 opción 9 utaqmi punto de atencionwan yanapachikuwaq.

Haykaqpas yachawaqmi qampaq asiqnasqa qullqimanta hinallataq Línea de Credituykimanta, chaynallataq qatiqnin cuotapi hayka paganaykimanta utaq tarjetaykimanta imatapas yachay munasqaykimanta. Chaypaqmi qampaq kaykunata churaniku; ventanillakunapi tapukuy, Banca por Teléfono, vouchers de pago, Internet, cajeros automáticos, módulos de saldos, hukkunatapas. Chaykunawanmi yanapachikuwaq contratuyki imayna nisqanman hina.

Tarjetaykiwan cargukuna ruwasqaykim rikurinqa Estado de Cuenta kapusuqnikipi, chaytam sapa killa apachimusqaykiku niwasqaykiku direccionman utaq munaptikiqa virtualpas kanmanmi niwasqaykiku correo electrónico correuman. Facturación wichqakuchkaptin manuyki mana kaptinqa manam apachimusaqkuchu Estado de Cuentaykita.

Estado de Cuentaykita mana chaskiptikiqa, mañakuytam atiwaq churasqayku canaleskuna ukunta. Yuyariy, estado de cuentaykita mana chaskiptikipas monto minimutam paganayki, chaymi willachikunayki hayka paganaykimanta Banca por Teléfono kapuwaqkuman qayakuspa 3119898, BCP agenciakunapi utaq qampaq churasqayku huk canalkunapipas.

Sichus Estado de Cuentayki chaskisqaykimanta kimsa chunka calendarios punchawkunapi observacionniki mana kaptinqa, ñuqaykumantaqa uyachkankim tarjetaykiwan ruwasqayki registrukunata, cargukunata hinallataq saldukunata, período wichqakusqampi. Kay plazumanta qipataqa manañam BCP kamachisqachu kachkan reclamukuna chaskinampaq. Sichus tarjetaykiwan ruwasqayki mayqin consumutapas mana riqsikunkichu utaq hukkaqninmanta astawan yachayta munaspaqa kayman qayaykamuwayku 3119898, kaypim asesorkuna munasqayki tapukuynikikunamanta willasunki.

Trajeta de Credituykipim cargukunata hinallataq/utaq extornokunata ruwayta atiymanku, pantasqa transaccionkuna allichasqa kanankupaq.

Yuyariy, Tarjeta de Creditupa titularnin kaspaqa hawaykipim kachkan tarjetaykiwan ruwasqa consumukuna hinallataq cargukuna chaynallataqmi adicionalisnikikunapa  tarjetankunawampas (Chay ukupim kachkan mana allin ruwaykuna kaptin utaq fraude kaptimpas) kamachisqam kanki chay consumukunamanta hinallataq cargukunamantapas paganaykipaq, Estado de Cuentaykipi rikurisqanman hina.

Munachisqayku póliza de seguruta rantiptikiqa, chay polizapi riesgukuna hinallataq imarayku exclusión kasqanmi segurupa certificadumpi rikurin, chaypa copiantam  firmachkaptiki qusunki.

Allintam kayta yuyarinayki, seguro de desgravamenqa wañukuy punchawmi manupa saldollanta pagan, herederokunapa hawankupim kachkan intereseskuna, comisionkuna, capital hinallataq-manu pagana punchawkama-gastukuna.

Sichus chay segurukunapa terminosninkuna hinallataq condicionesninkuna kuyuchisqa kaptinkuqa, ñuqaykum chaymanta willasqaykiku contrato nisqanman hina.

Ñawpa qillqapa nisqanta mana waqtaman churaspalla, sichus kikikimanta huk seguruta contrataptiki-ñuqaykupa hina utaq aswan allin plazunpipas kaptin, chaymantapas SBS autorizasqan empresa chay seguruta qusuptikiqa-manam kamachisqachu kanki seguruyku hapinaypipaq, ichaqa ñuqaykupa sutiykupim endosanayki kikikimanta rantisqayki seguruta. Kay ruwasqanchikpiqa, cobrasqaykikum huk comisionta administración de póliza endosadamanta imayna tarifa kasqanman hina.

Chaynallataqmi, Reglamento de Tarjetas de Crédito kamachikusqanman hinam autorizasqa kachkaniku pólizas de seguro contratanaykupaq utaq fondos de contingencia utaq protección ruwanaykupaq, chaymi kanqa mana autorizasqa transaccionkuna ruwasqa kaptinku paganapaq, chaymi kanman tarjetayki suwasqa utaq chinkasqa kasqanmanta willawasqaykiku ñawpaqta utaq qipatapas.

Tarjetas de Creditukuna

 • Killaman tupaq paguta paganayki punchaw qipata ruwaptiki utaq Estado de  Cuentaykipi rikuriq monto minimumanta aswan pisillata pagatikiqa, tarjetaykim huk tiempupaq inhabilitasqa kanqa, paganapaq tukuq punchawmanta paqarisnintinta manuyki kutichinaykikama. Kay ruwaypiqa Penalidadmantam cobrasunki paguyki qipachisqaykimanta.
 • Sichus manuyki hinalla kanqa hinallataq suqta chunka punchawmanta aswanraq morayuq kaptinqa tarjetaykim tukuchisqa kanqa, pagukuna ruwanallapaqñam allin kanqa.
 • Chaynallataqmi willakunayku kanqa “Central de Riesgusman” SBS ukupi, ley kamachikusqanman hina calificasqa kanaykipaq.

Tarjetas de Creditukuna wichqay

 • Banca por telefonomanmi qayakuyta atinki-311-9898- tarjeta de crediyuyki wichqasqa kananta mañakunaykipaq. Tarjetaykipi manu kaptikiqa, ñawpaqtam paganayki wichqasqa kanampaq.
 • Sichus tarjetayki garantía liquidawan qusqa kaptinqa anchuykuytam atiwaq BCP mayqin Agenciamampas tarjetayki wichqasqa kanampaq solicitudnikita firmaykunaykipaq. Tarjetaykipi manu kaptikiqa ñawpaqtam paganayki wichqasqa kanampaq utaqmi mañakuwaq garantía churasqaykiwan chay manu kutichisqa kanampaq.
 • Sichus tarjetayki manuyuq kaptin hinaspa plasticullata tukuchiyta munanki chayqa, anchuykunaykim mayqin BCP agenciaykunamampas tarjetayki wichqasqa kanampaq solicitudniki firmaykunaykipaq hinallataqmi tarjetaykipa plastikunta kutichinayki kuchuparunankupaq.

Hukkuna kaq Tarjeta de Creditukuna tukuchiy

Tarjetapa titularnin kaq clientem qayakunan Banca por Telefonoman-3119898-utaqmi anchuykunan mayqin BCP Agenciamampas chay hukkuna kaq tarjetakuna wichqasqa kanankuta mañakunampaq.

Titular wañukuq kaptin tukuchiy

 • Wañukuqpa ayllun utaq pipas masin kaqmi anchuykunan mayqin BCP Agenciamampas, wichqasqa kanampaq solicitudta firmaykunampaq hinallataqmi tarjetapa plasticunta kutichinan kuchuparunankupaq.
 • Sichus tarjeta manuyuq kaptinqa, ayllun utaq pipas masin kaqmi tramitita ruwanan indemnizacionta mañakunampaq chay sasachakuymanta.

Servicio qusqaykuta manam allinchu niptikiqa, reclamuykitam chayachiwaq Banca por Telefonopi, Agenciaykunapi hinallataq qampaq churasqayku canalkunapipas. Reclamo ruwasqayki hawa kutichisqaykuwan mana conforme caspaqa, reconsideraciontam mañakuyta atiwaq  utaq munaptikiqa reclamuykitam chayachiwaq Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ukuman utaq Plataforma de Atención al Usuario de la SBS kaqman.

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJVA6
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJVA5
© 2020 BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJVA7
 
Espere un momento por favor

Descubre la oferta que tenemos para ti


Ingresar N° Documento válido.

(*) Al enviarnos esta información autorizas al BCP al tratamiento de tus datos personales. Conoce más aquí

${loading}