Z6_79E813O0PG1O00QJFR1BF61SL5
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61SD6
Saltar al contenido principal
Beneficios
Ayuda
Traducir a Quechua
Agencias Abre tu cuenta Banca por Internet
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61SD5
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61SD7
S/12.99 Solista ahorray
Sapa watapaq Plan
S/11.91  sapa killa
Huk watapi huk pagulla S/142.89
Sapa killa
S/12.99
Sapa killapi pago.
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61ST4
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61ST6

Wañukuy kaptin -naturalpas utaq accidentepipas- beneficiariuykikunam S/ 20,000 Soles indemnizacionta chaskikunqaku.


Huk kutillaraq cancerniyuq kasqaykimanta diagnosticasqa kaptikim S/ 8,000 Soles indemnización qampaq kanqa.


Clinicapi hinallataq/utaq hospitalpi kaptikiqa qullqipim yanapakuyta chaskikunki.

Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61ST5

Beneficiariukuna


Seguruyki rantisqaykimanta pacham Ley ukupi legal herederoykikuna beneficiario kanqaku, chayna kaptimpas rantisqayki qipata hukkuna beneficiario kanankuta munaptikiqa kayman qayakuy (01) 311-9898*230, chaypim willakunayki mayqin aylluyki kasqanta datunkunatawan.

Mana hukllachu: beneficiariuyki kaptin::

 • Qanmi sapakama hayka porcentaje chaskikunanta akllanki
 • Haykapas kanmankum beneficiariukunaqa. Ichaqa aylluchasqam kanayki beneficiariuykiwan. Beneficiario kanankupaq pikunatapas akllayta mana yachaspaqa, , kaypi descargaykuy..


Beneficiariukuna listapi mana rikuriqta akllayta munaspaqa, , acreditanaykim pi akllakuy munasqayki yanapukuynikiwan kawsakusqanta.

Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61ST7

¿Manaraqchu allichasqa kachkanki seguruyki rantinaykipaq? Hastawan riqsiy

Kaynakuna kaptinmi seguro sayachipusunki:

 • Wañukuptiki

Natural kaptimpas utaq accidentepipas, chaymi kanman suyunchik ukupi utaq hawa suyukunapipas hinaptinqa beneficiariuykikunapaqmi S/ 20,000 Soles indemnización kanqa, mana hukllachu beneficiariuykikuna kaptinkuqa qanmi akllanayki sapakama hayka porcentaje chaskikunankuta.

 • Cancermanta sayachikuy
  Seguruyki kachkaptin Huk kutillaraq cancermanta diagnosticasqa kaptikiqa, S/ 8,000 Solistam chaskikunki. Yuyariy, chay indemnizaciontam huk kutilla chaskikuyta atiwaq.
 • Renta hospitalaria
  Hospitalpi utaq clinicapi kaptikiqa, sapa punchawpaqmi S/ 50 Solista qusqaykiku yaykusqaykimanta qatiqnin punchawmanta pacha, chayqa manam isqun chunka punchawmanta aswanqa kanmanchu chaynallataqmi seguruyki vigente kaptinqa sapa watapim renovación kanan.

 

Astawan yachay coberturakunamanta

 

Munasqayki seguruta rantinaykipaq:

 • Chunka pusaqniyuq watayuqñam kananyki hinallataq chunka pichqayuq wataykimanta sullka. 
 • Huk BCP tarjetapim titular kanayki. 
   

Sichus clave de internetniki kaptin hinallataq makikipi BCP tarjetaykipa yupaynin kaptinqa, kayman yaykuy:

 1. Seguridadnikipaq sesionta qallaykachiy tarjetaykipa yupayninwan hinallataq clave de internetnikiwan (6 digitusniyuq). 
 2. Seguruykita personalizay. 
 3. Datuykikuna allin kasqankuta qawaykuy hinaspa !Chayllam! Asegurasqañam kachkanki. 

 

Clave de internetniki mana kaptinqa, kaypi clic niykachiy hinaspa kaykunata ruway:

 1.  Formulariupi datuykikunata huntachiy
 2.   Paganaykipaq plan kaqta akllay
 3.   Terminoskunata hinallataq condicioneskunata uyaykuy hinaspa !Chayllam!    

Kaynakuna kaptinmi kay seguro sayachipusuykita mana atinchu:

Unquypi

Llapallan coberturakunapaq:

 • Ñawpaqmanta unqusqa kaptiki: Seguro rantisqaykimanta ñawpaqta unqusqa kasqaykimanta diagnóstico kaptin 
 • Congénita unquykuna: Paqarisqaykimanta ñawpaqta utaq paqarichkaptiki unquykuna qallariptin.
   


Cancerpaq Cobertura Indemnización:

 • Qaranchikpi cancer kaptin, melanoma maligno kaptillanmi cobertura kan.
 • Benigno tumorkuna kaptinku. 


Cobertura Renta Hospitalariapaq

Epidémica ratakuq unquykuna, sapaqchasqa kanachikta mañakuq. 

 

Riesguman churawaqninchik ruwaykuna

Llapallan coberturakunapaq:

 • Hatun riesguyuq deportekuna ruway: aseguradupa kawsakuynin hatun riesguman churaq deportekuna. 
 • Imayna niraq kaptinkupas militar hinallataq /utaq policial serviciukuna. 
 • Machasqa kay. 
 • Alucinogenokunapi, drogakunapi hinallataq/utaq estupefacientekunapi kaqkuna. 
 • Mana comercial kaq avionkunapi accidentekuna. 

 

Comportamiento

Llapallan coberturakunapaq:

 • Delitukuna ruwaypi tarikuy. 
 • Llaqtapa allin kayninta sasaman churay, terrorismo, huelga utaq llaqtawan uqarikuy. 
 • Kikillanchikmanta wañuchikuy, ichaqa kanmanmi iskay wata puririsqampi segurupa vigencian mana allqasqa kaptin. 
 • Kikillanchik kirikuptinchik utaq huk kiriwananchikta uyaptinchik. 
 • Kawsakuynikita wañuypa patanman churaq ruwaykunapi kaptiki allinlla kaynikita sasaman churaptiki. 
   

Medicukunawan hampichikuy. 

Renta Hospitalaria:

 • Wiksayuq kay, wachakuy, utaq fertilidadpaq tratamientukuna. 
 • Wira sapa kay, esterilización utaq qari kayninchik, warmi kayninchikpas tikrachiy. 
 • Medicuwan qawachikuy utaq despistajekuna ruway, estética utaq plástica cirujiakuna. 

 

Tukuy ima mana coberturayuq kaqkunam segurupa Certificadumpde rikurin hinallataq condiciones particulares niqpi, chaynallataq tupaqnin clausulapi.

Hukaqnin coberturata mañakunki chayqa, kaykunata ruway. 

 

Wañukuy kaptin
Cancerwan kasqaymanta diagnóstico kaptin
Si me hospitalizan
Si
fallezco
Si me
diagnostican cáncer
Si me
hospitalizan
¿Imatataq ruwayman?/ ¿Imatataq ruwan beneficiariuy?
Kayman qayakuy 01 311-9898, anexo *230
¿Ima documentukunatataq qawachinay?
 • Wañukuqmanta huntasqa Certificado medicuta. 
 • Huntasqa historia clinicapa copianta.

Chaymantapas accidentipi wañuy kaptinqa kaykunatawanmi qawachina:
 • Huntasqa Protocolo de Necropsiata. 
 • Huntasqa Atestaduta utaq Informe Policialta.
 • Dosaje etílico qatipay imayna qispisqanta. 
 • Examen toxicológico qatipay imayna qispisqanta.
   
 • Anatomopatológico examenpa huk copianta, chaytam ruwanan acreditasqa medico patólogo.
 • Informe medicuta utaq historia clinicata-chaypim rikurinan imaynampi unquy kasqanta-diagnostikuta, ima punchaw yaykusqanta, ima punchaw lluqsisqantapas.
¿Qué documentos debo presentar?
- Certificado médico de defunción completo.
- Copia de la Historia clínica completa.

Además, si el fallecimiento es accidental se deberá presentar:
- Protocolo de Necropsia Completo.
- Atestado o Informe Policial completo.
- Resultado del examen de dosaje etílico.
- Resultado del examen toxicológico.
Una copia del Examen anatomopatológico realizado por un médico patólogo acreditado.
Informe médico o historia clínica indicando las causas, diagnóstico, fecha de ingreso y fecha de alta.
¿Maymantaq documentukunata apayman?
Llapallan mañakusqanku documentukunatam kayman apachiwaq [email protected]
 1. ¿Ima punchawmantataq seguruwan yanapachikuyman?
  Seguro rantisqayki qatiqnin punchawmanta pacha.
 2. Cancerwan kasqaymanta allinyaruspa, ¿Atiymanchu seguro contratayta?
  Manaraq seguruta contratachkaspa cancermanta allinyaq kaptikiqa, atiwaqmi seguro contratayta hinallataq musuqmanta cancerwan kaptikiqa coberturam qampaq kanqa.
 3. ¿Pitapas hukta aseguraymanchu?
  Seguruqa contrato ruwaqllapaqmi, ichaqa rimapayawaqmi aylluykita hinallataq/utaq pipas riqsisqaykita Víabcp ukupi seguro rantinankupaq.
 4. ¿Imaynatataq planniyta utaq medio de pago kapuwaqta huk niraqman tikrachiyman?
  Qayamuwanaykikum banca por telefonoman 01 311 9898, anexo *230.
 5. ¿Imaynataq kanamn seguruy tukuchiyta munaptiy?
  Sapa killapaq plan: Kimsa chunka (30) calendario punchawkunapim contrato tukusqaña kanqa, chay punchawkunatam yupana mañakusqayki uyasqa kasqanmanta willakuy chaskisqaykimanta pacha.
  Sapa watapaq plan: Prima cobrasqantam kutichipusunayki cobertura mana kasqan punchawkunamanta, manam penalidadkuna kanqakuchu nitaq qullqi mañakuypas.
 6. .¿Imaynataq kanman cuotayta mana pagaptiy? (sapa killapi/sapa watapi)
  Paganaykipaq plazo tukusqanmanta, isqun chunka (90) calendario punchawkuna puririsqan ukupi mana pagaptikiqa, segurom tukusqapuniña kanqa.
 7. ¿Hayka unaytaq seguro vigente kanman?
  Imayna póliza kasqanman hinam seguro renovación automaticaman yaykun, sapa watapaq planpi utaq sapa killapaq kaqpi. Hayka wataykikamataq seguruyuq kawaq, qanchis chunka hukniyuq wataman chayanaykipaq huk punchaw ñawpaqkama.
 8. ¿Imaynatataq seguro rantiyta puchukachiyman?
  Seguro rantisqaykimanta iskayrayaptikiqa, seguro rantisqayki punchawmanta chunka pichqayuq punchawkamam allqachiwaq, chaynallataqmi cobrasusqayki qullqita kutichikuwaq, chaypaqmi kayman qayakunayki 311-9898 *230. Hina chayllamanmi qayakuwaq qipataña seguro tukuchiyta munaptiki.
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61S34

Si tienes clave de internet y el Nº de tu tarjeta BCP

Protégete aquí
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61S36

Kaypi waqaychasqa kay

Clave de internetniki mana kaptinqa, kaypi clic niykachiy hinaspa kaykunata ruway:

Formulariupi datuykikunata huntachiy

Paganaykipaq plan kaqta akllay.

Terminoskunata hinallataq condicioneskunata uyaykuy hinaspa !Chayllam!    

Con el respaldo de


Ahorro ruwanapaq cuentaykita kichay kaypi

Método de Pago

El cobro del seguro se realizará a la Cuenta de Ahorros vigente y con mayor saldo. Si deseas escoger tu medio de pago, adquiere tu seguro aquí.

Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61S35
Con el respaldo de  
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61S37
¿Allinchu kay willakuykuna kanku?
Fue muy útil
No me sirvió
Por favor indicanos la razón (Opcional)
Máximo 200 caracteres
Enviar
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61SJ6
© 2020 BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61SJ5
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61SJ7

Compra aquí tu Seguro Respaldo Vida