Z6_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHO6
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJH44
Beneficios
Ayuda
Traducir a Quechua
Agencias Abre tu cuenta Banca por Internet
Déjanos tu opinión
Cuéntanos tu experiencia en BCP
Cuéntanos tu experiencia en BCP
Ayúdanos a brindarte siempre el mejor servicio
Dejar comentario
¿Por favor indícanos dónde tuviste tu experiencia?
Agencias, Agentes BCP y cajeros
Banca Móvil y Yape
Página web VíaBCP
Banca por Internet
¿Cómo calificarías tu experiencia en el BCP?
Por último ¿Te podemos contactar para hacerle seguimiento a tu opinión?
Déjanos tus datos para darte respuesta
¡Gracias por dejarnos tus comentarios!
¡Gracias por dejarnos tus comentarios!
Tus opiniones nos ayudan a mejorar día a día.
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJH46
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJH45
S/12.99 Solista ahorray
Sapa watapaq Plan
S/11.91  sapa killa
Huk watapi huk pagulla S/142.89
Sapa killapaq plan
S/12.99
Sapa killapi pago.
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJH47
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHK4

Sichus pipas mana riqsisqayki, internetninta BCP tarjetaykiwan mana reconocisqa rantipakuykunata ruwaptin.


BCP tarjetaykikunata suwarqusuptiki hinaspa tiendakunapi rantipakuykunata ruwaptinku.


Sichus pipas mana riqsisqayki qullqikita huk cuentaman transferenciata ruwaptin App Banca Móvil BCP utaq Yape ukumanta, manaraq tarjetaykikunata bloquechkaptiki.


Manchachispa qullqi urqunaykipaq kamachisuptiki utaq cajeromanta utaq agentemanta qullqi urqusqaykita suwarqusuptiki.

¿Coberturakunamantachu iskayrayachkanki?
Kaypi chuyanchaykachiy tawa tapukuykunawan aquí
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHK6

¿Imatataq ruwana chinkaptin utaq suwasqa kaptin?

Sichus huk suwapa makimpi celularniki kaptinqa, informacionnikiman chayaytam atinman, chay rayku kay yachachikuykunata qatikuy:

Tarjetaykikunata bloqueay

Banca por teléfono kapuwaqniykuman qayakuy (01)3119898, sasachakuynikimanta willakuy hinaspa cuentaykikunata hinallataq tarjetaykikunata bloqueaykuy.

Clavekikunata cambiaykuy

Llapallan aplicativuykikunapa clavenkunata cambiaykuy, runakuna tupachiq redeskunapaq kaqtapas, wakin dispositivukunaqa contraseñakunatam waqaychanku. 

Plus de Seguridad

Chayna sasachakuykuna kaptinmi aswan allin kanman Seguro Protección de Tarjetas Plus kapusuptiki.

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHK5

¿Ñawpa kaq Tarjetakunapaq Segurukuna Kapusunkichu?


05/01/2020 punchawkama ñawpaqta Seguro Protección de Tarjetas kapusuqnikita rantirqanki chayqa ñawpa segurom kapusunki, hinaptinqa kaytam mañakuykiku musuq Seguro Protección de Tarjetas Plus kapuwaqniykumanña migray.

 • ¿Imayna hukmantaq kanku ñawpa kaq seguro musuq kaqwan? Kaypi riqsiykuy.

 • ¿Imaynampitaq mana automaticamentichu migrachirqaykiku?
  Sapakama huk niraq productukuna kaptinkum, sapakamapaqmi condicionkuna kanku, manam llapan clientekunata migrachiymankuchu, ñawpaqmanta mana uyasqa kaptinkuqa.

Migrayta munaspaqa kaypim chayta ruwawaq..
Seguro rantisqayki punchawta mana yuyariptikiqa, Banca por Teléfono kapuwasqaykuman qayakuy(01) 311-9898.

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHK7

!Mana qati qatilla suyaspa nitaq tramitekunawanchu! Tarjetaykikunata aseguraptiki imapas qampaq allin kaqta riqsiy…

Ahorra S/12.99
Plan Anual
S/11.91  mensual
Un solo pago al año de S/142.89
Plan Mensual
S/12.99
Pago mensual.

Seguruyki rantisqaykimanta pacham, débito hinallataq crédito BCP tarjetaykikunam waqaychasqa kanku kaynakuna kaptin:

 • Internetninta mana reconocisqa rantipakuykuna.Sichus pipas mana riqsisqayki BCP tarjetaykiwan internetninta rantiparqukuptin, chaynanampaq ñawpaqta suwarqusuptiki, chinkarqachiptiki, secuestro kaptin, cambiazo kaptin utaq internetninta fraude kaptinqa S/ 15,000 Soleskamam sayachipusqaykiku.
 • Internetninta mana reconocisqa Transferenciakuna. Sichus pipas mana riqsisqayki qullqikita huk cuentaman transferenciata ruwaptin- Banca Movil, ViaBCP, Yape ukuntakama- chaynanampaq ñawpaqta suwarqusuptiki, chinkarqachiptiki, cambiazo kaptin, secuestro kaptin utaq internetninta fraude kaptinqa S/15,000 Soleskamam sayachipusqaykiku.
 • Tiendakunapi mana reconocisqa rantipakuykuna
  Sichus pipas BCP tarjetaykikunawan rantiparqukuptin, chaynanampaq ñawpaqta suwarqusuptiki, secuestro kaptin utaq cambiazo kaptinqa S/5,000 Soleskamam sayachipusqaykiku.
 • Cajero automaticomanta utaq BCP agentemanta urqusqa qullqi suwasqa kaptin     

Cajeromanta utaq BCP agentemanta qullqi urqusqaykita, urqusqaykimanta iskay horas puririq ukupi suwarqusuptikiqa, S/5,000 Soleskamam sayachipusqaykiku.  

 • BCP cajeromanta qulliq urquy

Manchachispa tarjetaykiwan imatapas ruwanaykipaq kamachisuptiki utaq qullqi urqunaykita, chaypaq ñawpaqta secuestro kaptinqa S/5,000 Soliskamam sayachipusqaykiku.

 

 • Chunka pusaqniyuq watayuqllapas kanaykim.
 • Chullallapipas titularmi kanayki BCP tarjetapi.

Internet clave kapusuptikiqa hinallataq BCP tarjetaykipa numerun makikipi kaptinqa web utaq app kapuwasqankuman yaykuy. 

 1. Seguridadnikipaq sesiónta qallaykachiy tarjetaykipa numerunwan hinallataq internet clavekiwan (Suqta digitusniyuq)
 2. Seguruykita personalizay.
 3. Datuykikuna allin kasqankuta qawaykuy hinaspa !Chayllam! Asegurasqañam kachkanki.

Internet clave mana kapusuptikiqa, , yaykuy kayman:

 1. Formulariupi datuykikunata huntachiy
 2. Paganaykipaq munasqayki plan kaqta akllay.
 3. Terminuskunata hinallataq condicioneskunata uyay hinaspa !Chayllam!

Kaynakuna kaptinmi kay seguro mana kutichipuyta atisunkichu:

 • BCP bancumanta sapaq bancukuna tarjetakuna qusqankumanta.
 • Huk tarjetakuna urqusqaykipi, plasticupi sutiki mana rikuriptin
 • BCP tarjetaykikuna hawa suyukunapi mana allinman churasqa kaptinku esteblecimientos fisicoskunapi.
 • Narcoticupa, drogapa utaq alcoholpa tanqasqan imapas mana allin ruway kaptin.

 

Kaypi astawan yachay imakunamantataq mana sayachipunikuchu .

 

Segurupa sayachikuyninkunata hapinaykipaq kaykunata ruway

¿Imatataq ruwanay?

 1. Chay pachallapi BCP tarjetaykita bloqueaykuy Banca por Telefonoman qayakuspa (01) 311 9898 anexo *0, chay ruwaytam atiwaqtaq App Móvil (Banca Móvil) kapusuqnikiwan, “Bloqueo de Tarjeta” niqta maskay manaraq internet clavequita yaykuchichkaspa. 
 2. Tawa chunka pusaqniyuq horas puririsqan ukupim policiaman denunciata churanayki.
 3. Chay sasachakuymantam reporte willakuyta huntachinayki

¿Maymantaq chayachina?

 1. ¿Imataq huk Seguro de Protección de Tarjetas?
  BCP crédito hinallataq débito tarjetaykikuna waqaychaq segurum hinallataq qullqita urquptiki internetninta utaq kikikipas, rantipakuptiki, sichus suwasqa utaq secuestrasqa kaptiki hinallataq internetninta fraude kaptimpas..
 2. .¿Ima punchawmantataq amachasqaña kachkani?
  Seguro rantisqaykimanta pacham amachasqaña kanki.
 3. ¿Hayka kutitataq yanapachikuyman Protección de Tarjetas Plus seguruwan?
  Sapakama segurupa sayachiynintam huk kutikama activawaq huk watapi.
 4. ¿Imaynatataq cambiayman planniyta utaq medio de pago kapuwaqta?
  Qayawanaykikum banca por telefonoman 01 311-9898, anexo *230.
 5. ¿Imaynataq kanman seguroy puchukachiyta munaptiy?
  Killapaq plan: Contratum tukusqaña kanqa kimsa chunka (30) calendario punchawkuna plazupi, chaytam yupana uyasqankumanta willakuy chayamususqaykimanta pacha.
  Watapaq plan: Mana cobertura kasqan punchawkunamanta prima chaskisqankutam kutichipusunki, chaymantaqa manam penalizacionkuna kanchu nitaq qullqi mañakuypas.
 6. ¿Imaynataq kanman cuotayta mana pagaptiy? (Sapa killa/sapa wata)
  Paganaykipaq plazo tukusqanmanta pacha Isqun chunka (90) calendario punchawkuna puririsqampi mana pagaptikiqa, yachasqañam kanqa Seguro contratuyki automáticamente puchukasqaña kasqan.
 7. ¿Informacionniykuna allin waqaychasqachu kanqaku?
  Arí, Cláusula de Protección de Datos Personales nisqanman hina.
 8. ¿Haykakamataq seguroy yanapawanman?
  Haykakamapas, imayna póliza kasqanman hina, mayqin plan akllasqa kasqanman hina, renovación automatikawan.
 9. ¿Hayka unaypaqtaq Seguro kanman?
  Sapa killapaq utaq sapa watapaq, mayqin plan akllasqa kasqanman hina hinallataq automatica renovacionmi kanman, chaypa cargunmi cuentapaq hinallataq/utaq autorizasqa tarjetapaq kachkan.
 10. ¿Imaynataq segurumanta cobrakuy?
  Chaymi ruwasqa kanqa crédito tarjetaykipi utaq Ahorro cuentaykipi, chaykunatam medio de paguta hina akllarqanki rantisqayki pachapi. Cobranapaq punchawmi chaylla kanqa qatiqnin killakunapipas.
 11. .¿Imaynatataq sayarqachiyman seguro rantiyta?
  Seguro rantiymanta iskayrayaptikiqa, contrato ruwasqaykimanta pacham chunka pichqayuq puririq punchawkunapi seguro rantiyta sayarqachiwaq hinaspa qullqiki kutichipusunaykita mañakuwaq, chaypaqmi kayman qayakunayki 311-9898 *230. Chayllamanmi qayakuwaq sichus qipataña contrato tukuchiyta munaptiki.
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHC6

Seguro Protección de Tarjetas Plus kaypi waqaychasqa kay

Internet clave mana kapusuptikiqa:

Formulariupi datuykikunata huntachiy

Paganaykipaq munasqayki plan kaqta akllay.

Terminuskunata hinallataq condicioneskunata uyay hinaspa !Chayllam!

Con el respaldo de

¿Ñawpa kaq Tarjetakunapaq Segurukuna Kapusunkichu?
Migrayta munaspaqa kaypim chayta ruwawaq. Astawan yachay 

 

Método de Pago

El cobro del seguro se realizará a la Cuenta de Ahorros vigente y con mayor saldo. Si deseas escoger tu medio de pago, adquiere tu seguro aquí.

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHC5
Con el respaldo de  
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHC7
¿Allinchu kanku kay willakuykuna?
Fue muy útil
No me sirvió
Por favor indicanos la razón (Opcional)
Máximo 200 caracteres
Enviar
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHS6
© 2020 BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHS5
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GUJHS7

Compra aquí tu Seguro Protección de Tarjetas Plus