Z6_79E813O0PG1O00QJFR1BF61QT3
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61Q31
Saltar al contenido principal
Beneficios
Ayuda
Traducir a Quechua
Agencias Abre tu cuenta Banca por Internet
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61Q33
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61QJ0

BCP Préstamo Personalniki qampaq imayna allin kasqanta riqsiy

Webmanta hapiy

Kaypi mañakuy

Manam garantiata mañasqaykikuchu

S/ 210,000 Soliskamam manupi quykimanku mana garantiallawan.

Kuyuq plazukunam kanku

Cuotakunam kanmanku hukmanta suqta chunka killakama

Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61QJ2

Todo lo que debes saber

¿Estás listo? ¡Obtenlo al instante!

 

 • Lineapi mañakuy documentukunata mana qawachispalla
 • Prepagukunamanta utaq cancelacionkunamantaqa manam comisionta mañakunikuchu.
 • Sapa killam apachimuykiku cuentaykipa estadunta Préstamo Personal kapusuqniki imayna kasqanta riqsinaykipaq.
 • Cargo automaticuman afiliakuy BCP mayqin cuentakunamantapas cuota paganaykipaq utaq kaykunapi cuotaykita pagay Banca Móvil, Banca por Internet utaq lliw suyunchikpi agenciaykunapi.
 • Cuota ukupim Seguro de Desgravamen kachkan, chaymi prestamo mañakuqpa manunta tukuchin wañukuq kaptin utaq wiñaypaq invalido kaptin. !Aylluykita amachay!
 • Seguro de Protección Financieraman afiliakuy hinaspa manukusqaykipa cuotankunata coberturaman churay sichus mana llamkayniyuq kaptiki utaq incapacidadniyuq kaptiki.

 

!Cuenta Sueldo kaptikiqa ñuqaykuwanmi aswan allin tasakunata aypanki!

Generales

 • Pagomanta sasachakuykunataqa manam BCP bancuman chayachinachu nitaq maymampas Sistema financierupi.

Sichus Préstamo Online kaqta mañakunki chayqa:

 • Manam documentukunata qawachinaykichu, suqta digitusniyuq Clave de Internet kapusuqllaykita. Manaraq kapusuptikiqa kaypi yachay imayna urquyta.  .

 

Sichus BCP agenciakunapi Prestamuta mañakunki chayqa:

 • Kikin documento de identidadnikita hinallataq copianta.
 • Casarasqa kaptikiqa, pi qanwan casarakuqmi solicitudta firmaykunan hinallatataqmi documento de identidadnimpa copianta qawachinan. 
 • Agenciaykunapi Préstamo Personalta mañakuptikiqa yachasqam kanan S/ 1,000 Soles ingresuyuq kasqayki.

​​​ 

 • Dependiente llamkapakuq kaptiki (5ta categoría):   
  • Qipa iskay pagokuna ruwasqaykimanta boletakunapa copianta
  • Teléfono fijo kapusuqnikimanta chayllaraq recibo chayamususqaykipa copianta
  • Documento de identidadnikipa copianta
    


Independiente llamkayniyuq kaptiki (4ta categoría):

 • Documento de identidadnikipa copianta 
 • Teléfono fijo kapusuqnikimanta chayllaraq recibo chayamusuqaykipa copianta
 • Qipa kimsa impuestukunamanta declaracionnikikunapa copianta (PDT) utaq        
 • declaración jurada de Impuesto a la Renta ruwasqaykipa copianta.   
 • Ficha RUC kapusuqnikipa copianta.

 

​​​​​​​

Tasaskuna hinallataq tarifakuna

 • TEA Solispi hinallataq Dolarispi creditupaq: 13% por cientomanta 215% por cientokama

Kaypi aypaykuy

¿Imakunatataq ruwanay online prestamuman aypanaypaq? 

Obtenlo aquí niq botonchata clic niykachiy hinaspa tkaykunata ruway

 1. Sesionta qallaykachiy Tarjeta de Debituykipa yupayninwan hinallataq Internet clavekiwan (6 digitusniyuq). Manaraq clave kapusuptikiqa kaypima qispiykachiwaq clic nichispayki.
 2. Datuykikunata yaykuchiy: correuykipata hinallataq celuranikipata.
 3. Hayka qullqi manukuy munasqaykita akllay hinallataq hayka cuotakunapi kutichinaykita.
 4. Akllakuy may cuentaman manukusqayki qullqita churapusunaykipaq hinallataq may cuentamanta sapa killa cuota kaqta cobrakunankupaq.
 5. ¡Kusikunikum qanmanta! Qullqiqa cuentaykipiñam kachkan. 
   

¿Imakunataq kapuwanan online prestamuta mañakunaypaq web Dinero al Instantemanta? 

 • www.dineroalinstante.viabcp.com kaqpi mañakunaykipaqmi tarjeta de débito kapusunayki, suqta digitusniyuq clave hinallataq Solispi cuenta de ahorros mancomunada utaq corriente, chaymi tarjetawan tupachisqa kanan. Chay mañakuytam ruwayta atiwaq lunesmanta sábado punchawkama pusaq horas achikiyasqanmanta pusaq horas tutakama.  

¿Huk documentuta qawachinaychu utaq firmanaychu online préstamo mañakunaypaq? 

 • Chay prestamutam mañakuwaq wasimanta mana lluqsispalla. Manam ima niraq documentutapas qawachinaykichu nitaq firmanaykichu. Prestamuyki uyasqa kaptinqa chayllam akllasqayki cuentaman manukusqayki qullqita churaykapusunki. 

¿Online préstamo urqusqaypa caracteristicankunata personalizayta atiymanchu?  

 • Web ukupim hayka qulliqi munasqaykita akllakuwaq, imayna plazo hinallataq cuotakuna kanankuta munasqaykiman hina. Akllawaqtaqmi estado de cuentayki imayna apachimusunaykita, mayqin cuentaman qullqi  churamunaykuta hinallataq may cuentamanta sapa killapaq cuota  cobrakunaykuta. 

¿Hayka pisitaq utaq hayka achkataq préstamo mañakusqay kanman? 

 • Hayka qulliqi kanantam uyana imayna evaluación en línea kasqanman hina, S/ 210,000 Soliskamam aypanman. Hayka qullqi uyasqa kasqanmi kuyunman punchawkuna puririsqampi, crédito urqunaykipaq rimanakusqayki hukman churakuptin.

¿Hayka unaypitaq churapuwanmanku préstamo online mañakusqayta? 

 • Webpi mañakuptikin chaylla prestamuta chaskikuwaq akllakusqayki cuentapi.
Ingresa el RUC de tu empresa para conocer si está afiliada
Si no conoces el RUC de tu empresa haz click aquí
¡Lo sentimos!
Esta empresa aún no está afiliada
Empresa
es una empresa afiliada
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61QJ1
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61QJ3
© 2020 BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.
Z7_79E813O0PG1O00QJFR1BF61QB0
 
Espere un momento por favor

Descubre la oferta que tenemos para ti


Ingresar N° Documento válido.

(*) Al enviarnos esta información autorizas al BCP al tratamiento de tus datos personales. Conoce más aquí

${loading}