Z6_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3J46
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JK2
Saltar al contenido principal
Beneficios
Ayuda
Traducir a Quechua
Agencias Abre tu cuenta Banca por Internet
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JK1
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JK3

¿Imataq suqta digitusniyuq Internetpaq Clave?

Chayqa huk contraseñam, chaywanmi BCP Canales Digitaleskunaman yaykuyta atinki: Banca Móvil hinallataq Banca por Internet. Chaykunapim tapukuyta hinallataq operacionkuna ruwayta atinki mana bancuman rispalla.  

¿Imakunataq kapuwanan qispichinaypaq?

 

Débito BCP Tarjetallaykim makikipi kanan hinallataq tawa digitusniyuq cajerupaq clave kapusuqnikipi.

Qispichinaykipaq kayman yaykuy

¿Imataq suqta digitusniyuq Internetpaq Clave?

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JC0

¿Ima operacionkunatam ruwayman bancuman mana rispalla?

 • Saldukunamanta, movimientokunamanta hinallataq estados de cuentakunamantam tapukuwaq.
 • BCP creditupaq tarjetakunatam pagawaq hinallataq huk bancokunamantapas.
 • Suqta waranqa isqun pachak empresakunapa serviciunkunamantam pagukunata ruwawaq.
 • Cuentaykikuna purapim transferencikunata ruwawaq, BCP huk cuentakunamampas hinallataq huk bancokunapa kaptinkupas.
 • Kayna productukunamanmi aypawaq: Préstamo Personal, Tarjeta de Crédito, Cuentas de Ahorro, Segurokuna, Sueldo Ñawpachiy hinallataq plazuyuq depositukuna.
 • Internetninta rantipakunaykipaq tarjetaykikunatam bloqueayta hinallataq activayta atiwaq, hawa suyukunapipas.
 • ¡Aswan achkaraqmi!

¿Ima operacionkunatam ruwayman bancuman mana rispalla?

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JC2

Imakunapas qampaq allin kaqta riqsiy

Maypi kasqaykimanta

Bancuman riytaqa qunqayña, maymantapas operacionnikikunata ruway  

 

Aswan utqaylla 

Celularnikipi BCP kaptinqa tiempuykipi hinallataq qullqikipim ahorro kanqa

100% Seguro 

Ancha seguridadwan operacionnikikunata ruway.

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JC1

Suqta digitusniyuq internetpag claviki qispichiyta yachay, qati qatilla ruwaypi

Huk ruway
Banca por Internet kapusuqnikiman yaykuy
Anterior
Siguiente
Iskay ruway
“Crea tu Clave” niqpi clic niykachiy
Anterior
Siguiente
Kimsa ruway
Tarjeta de Débito kapusuqnikipa yupayninya yaykuchiy hinallataq cajerupaq tawa digitusniyuq clavekita
Anterior
Siguiente
Tawa ruway
May mediupi código de validación chaskikunaykita akllay. Correuntam kanman utaq SMS ukuntapas.
Anterior
Siguiente
Pichqa ruway
Chayamususqayki codiguta yaykuchiy.
Anterior
Siguiente
Suqta ruway
Pichqa numerukunata akllakuy internet claviki qispichinaykipaq.
Anterior
Siguiente
Qanchis ruway
Datuykikuna allin kasqankuta qawaykuy hinaspa ¡Chaykllam!
Anterior
Siguiente
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JC3

Aswan kaq tapukuykuna

Suqta digitusniyuq Clavekita qunqarupitikiqa Banca por Teléfono kapuwasqankuman qayakuy 311-9898,  Asesores de Serviciukunam willasunkiku ima ruwanaykita kutichikunaykipaq.

Suqta digitusniyuq Internetpaq Clavekita qispichispaykim cuentaykikunata waqaychanki inaternetwan yanapachikuptiki, mana chay clavewanqa manam pipas cuentaykikunata tupanmanchu. Kayta qawasun, sichus celularniki suwasqa kaptinqa cuentaykikunam waqaychasqa kachkanku suqta digitusniyuq Internet Clavekiwan hinaptinmi mana clevekiwanqa manam pipas celularnikimanta movimientukuna ruwayta atinmanchu.

 • Internetpaq claveqa manam reemplazuchu tawa digitusniyuq clavekipaq. Internetpaq Claveki qispisqaña kaptinqa, Tarjeta Credimasnikim iskay claveyuqña kanqa:

a. Clave (tawa digitusniyuq): BCP Tarjeta de Debituykipa (Credimás) original clave kapuqnin, chaywanmi hina yanapachikunayki Ventanillakunapi, POS ukupi, Cajeros Automáticoskunapi hinallataq Banca por Telefonopi.

b. Suqta digitusniyuq Internetpaq Clave: Chay musuq clavewanmi operacionkuna   ruwayta atinki, tapukuykunata hinallataqmi productukunata mañakuwaq Banca por Internet hinallataq Banca  Móvil kapuwasqankumanta.

 • Suqta digitusniyuq Internet clavekita qispichinaykipaqa ama paqarisqayki punchawtachu churay utaq qati qatilla numerukunatachu.
 • Ama celularnikipi huñuychu contraseñakunata utaq imatapas mana pipas yachananta. 
 • Copias de seguridadta ruwaptiki ama app Banca Móvil BCP kaqta churaychu.

 

Kayman qayaykamuwayku 311-9898 utaq mayqin agenciaykumampas anchuykamuy lliw Perú suyunchikpi.

 

 • Manam. Kay paginapi Clave de Internet qispichisqaykim yaykuchisunki Banca Movilman hinallataq Banca por Internetman. Yapewan yanapachikunaykipaqmi Yape cuentata qispichinayki hinallataq huk clavetapas.

 

 • BCP ukupim Yape huk app kachkan qullqi apachinapaq hinallataq chaskinapaq mana cuentapa numerunkunallawan. Celularnikipa numerullanmi kapusunayki.
 • BCP ukupim Banca Móvil app oficial kachkan, chaypim tapukuwaq bancupi llapallan productukuna kapususqaykimanta hinallataqmi celularnikimanta tapukuyta atiwaq, operacionkuna ruwaytapas.
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JS0

Canales Digitales kapuwasqankuwan yanapachikuyta yachachisqaykiku

Entrenadores digitaleskunata qayakunaykipaq agendaykuy, paykunam yanapasunkiku.
Registrakuy
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JS2
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3JS3
© 2020 BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.