Z6_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3HF5
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3HV1
Beneficios
Ayuda
Traducir a Quechua
Agencias Abre tu cuenta Banca por Internet
Déjanos tu opinión
Cuéntanos tu experiencia en BCP
Cuéntanos tu experiencia en BCP
Ayúdanos a brindarte siempre el mejor servicio
Dejar comentario
¿Por favor indícanos dónde tuviste tu experiencia?
Agencias, Agentes BCP y cajeros
Banca Móvil y Yape
Página web VíaBCP
Banca por Internet
¿Cómo calificarías tu experiencia en el BCP?
Por último ¿Te podemos contactar para hacerle seguimiento a tu opinión?
Déjanos tus datos para darte respuesta
¡Gracias por dejarnos tus comentarios!
¡Gracias por dejarnos tus comentarios!
Tus opiniones nos ayudan a mejorar día a día.
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3HV3
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3900

¿Imataq YAPE?

Aplicativo movilmi Yape, chaywanmi mana qullqillapaq sapa punchawpi iskay chunka tawayuq horaskunapi transaccionkunata ruwawaq contactuykikunapa celularniku numerullawan utaq códigos QR de Yape kaqta escaneaspa utaq Visa kaqwan. Sichus mana cliente BCP kaptikiqa ama llakiychu, kunanqa DNIynikillawanmi registrakuyta atiwaq.

Imayna Yape descargayta kaypi kaypi yachay.  

 

¿Imataq YAPE?

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3902

Imakunapitaq allinninchikpaq Yape

¡Segurom!

Hukkunapa hapipayasqan efectivuwan manaña tupachiwanchikchu. 

¡Utqayllam!

Qunqayña qati qatilla suyayta utaq cuentaykipa numerunkunata. Mana sasawan nitaq unaypichu transferenciata ruway.

¡Manam chikan qullqipaqchu!

Manam  comisionkunamanta nitaq mantenimientumanta qullqita mañasunkichu.  Mana qullqillapaq descargaykuy.

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3901
1. Escáner de QR kaqta kichay:
Hatun pantallapi “QR” botonchata llapiykuy, chaymi kachkan “Cobrar” hinallataq “Yapear” botonchakunapa chawpimpi.
Anterior
Siguiente
1. Yapear” niqta akllay
Hatun pantallapi “Yapear” niq botonchata llapiykuy.
Anterior
Siguiente
1. Menú kaqman yaykuy
“Giro/Retiro de efectivo” opcionta akllay. Kaymi opción “Con DNI” kaqwan Yapeman registrakuqkunallapaq
Anterior
Siguiente
1. Cuenta qispichiy
Yape kaqta descargay hinallataq instalay, Chaymanta app kaqman yaykuy hinaspa “Crear cuenta” opcionta akllay. Celularnikipa numeruntam yaykuchinayki hinaspa allin kasqanta qatipananyki SMS ukunta apachimusqayku codiguwan.
Anterior
Siguiente
Hatun pantalla
kaypim tarinki qipa yapeokuna ruwasqaykipa resumenninta. Movimientuykikunapa historialnita qawanaykipaqmi “Ver todos” niqta llapiykunayki.
Anterior
Siguiente
Desbloqueo pantallapi
QR kapusuqnikita kunan desbloqueo pantallapi tariy, makikipim kanqa, contacto numeruykita mana pimampas quspalla cobranaykipaq.
Anterior
Siguiente
2. Contactuta akllay
Piwan yapeay munasqaykita akllay.
Anterior
Siguiente
2. QR kaqman apuntay:
QR escaneay munasqaykipa hawanman celularnikipa camaranwan apuntay.
Anterior
Siguiente
2. Hayka qullqi urquy
Hayka qullqi urquy munasqaykita yaykuchiy hinaspa urqunaykipaq clavita yaykuchiy. Yuyariy, sapa punchawmi S/500 Soliskama urquyta atiwaq. *BCP Cajerupi urquyta munaspaqa chaymi kanan 20, 50, 100 hinallataq 200 Soles qullqipi.
Anterior
Siguiente
2. Datuykikunata yaykuchiy
Tupaqnin documentuta akllay hinaspa numerunta hinallataq correo electronikuta yaykuchiy. Cuenta bancariaykiwan registrakuptikiqa documentupa numerun churasqaykim tarjetaykiwan tupanachisqa kanan.
Anterior
Siguiente
Movimientokuna
Menú kaqman yaykuy hinaspa “Movimientos” niqta akllay. Kaypim qatipawaq Yapewan llapallan movimientukuna ruwasqaykita, filtro ruwayta hinallataq correunta registro de movimientoykikuna apachiyta.
Anterior
Siguiente
“Perfil” kaqpi
Menú maypi kasqanmanta pacha opción “Perfil” kaqman yaykuy. Chaypipas tarinkim QR kapusuqnikita.
Anterior
Siguiente
3. Hayka qullqi kasqanta yaykuchiy
Hayka qullqi kasqanta churay huk notatawan (munaspalla), “Yapear” kachun.
Anterior
Siguiente
3. Hayka qullqi kasqanta yaykuchiy
Hayka qullqi kasqanta churay huk notatawan (munaspalla), “Yapear” kachun.
Anterior
Siguiente
3. Efectivo urquy
Mayqin agentepipas utaq BCP Cajeropipas urquy, DNIynikiwan hinallataq retiro clavekiwan (tawa digitusniyuq).
Anterior
Siguiente
3. Yape ukupi imayna huñunakunaykita akllakuy
BCP cliente kaptikiqa, Credimás soles kapusuqnikiwan registrakuy. Mana cliente BCP kaptikiqa, DNIynikillawanmi registrakuyta atiwaq “Con DNI” opcionta akllakuspa.
Anterior
Siguiente
4. ¡Chayllam Yapeo!
Pantallapim rikukunqa ruwasqayki qispisqa kaptin.
Anterior
Siguiente
4. ¡Yapeo listo!
Pantallapim rikukunqa ruwasqayki qispisqa kaptin.
Anterior
Siguiente
4. Identidadnikimanta validación ruway
Identidadnikita validay huk selfiewan hinallataq DNIynikipi rikuriq fotowan.
Anterior
Siguiente
5. Tarjetaykitawan churay
Credimás tarjetaykipa chunka suqtayuq digitusninta yaykuchiy, hinaspa ¡Chayllam!
Anterior
Siguiente
Saldo qawachiy
Hatun pantallapi “Mostrar saldo” niq botonchata llapiykuy, chaymi kachkan ichuq kaq waqtapa hanaynimpi hinallataqmi rikuyta atiwaq-Yapewan tupachisqa cuentaykipi-kunan hayka qulliq kasqanta. Chaymantaqa pakaytañam atiwaq “Ocultar Saldo” niqta llapiykuspa.
Anterior
Siguiente
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3903
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU39G0
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU39G2
!Yapeayta qallariy!

Qullqi apachiy hinallataq chaskikuymi mana haykaqpas kaynaqa karqachu, mana sasallawan

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU39G1

Kapuwaqniyku yaperokunam kaynata ninku

imagen de Mayte Herrera

Mayte Herrera

Manam sasachu, efectivutaqa manañam hapiniñachu chaynapim manaña anchatachu viruspas ratawanman.

imagen de Barbara Aveggio

Barbara Aveggio

Cafeteriapim yapeani masiykunata, mikuq lluqsiptiyku, etc. Hinaptinmi manaña billeterayta apakachanayñachu.

imagen de Pepe Tenguan

Pepe Tenguan

Masiykunam bajarqukunaypaq yanapawarqunku hinaptinmi kunanqa yapeayllañam yapeani, manañam masiykunapa cuentankupa sapakama numerunkunata qillqanayñachu.

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU39G3

Preguntas Frecuentes

Sichus BCP tarjetawan registrasqa kaptikiqa, kaykunata ruway: 

1.    Yapeman yaykuy 
2.    Qallarinapaq pantallapi alliq kaq waqtapa hanaynimpi kimsa puntukuna kaqpi clic niykachiy. 
3.    “¿Olvidaste tu clave?” niqpi clic niykachiy 
4.    Mañakususqayki datukunata yaykuykachiy hinaspa,¡Chayllam!
 

Akllakuy, imaynatataq Yapewan huñunakuyta munanki:

 • BCP cliente kaptikiqa, Credimas solesnikiwan registrakuy.
 • Mana BCP cliente kaptikiqa DNIynikillawanmi registrakuyta atiwaq, “Con DNI” opcionta akllaspa. Terminoskunata hinallataq condicioneskunata qatipay kaypi clic nichispa hinallataq contratupi ima nisqanta kaypi clic nichispa.

Yape app kaqmi S/.500 Soleskamalla transferencia ruwanapaq kachkan, chaymi kanan llaqtaruna pura cuenta numerukunata mana mañakuspalla nitaq token ukuntachu.
Banca Movilwanmi aswan achka operacionkunata ruwayta atiwaq, serviciukuna pagayta, crédito tarjetakunata, productukunata mañakuwaq hinallataqmi huk niraq operacionkunata ruwayta atiwaq.

BCP Credimas soleswan registrasqa kaptiki: 

 • Sapa punchawmi S/500 Soliskamalla apachiyta atiwaq. Sapa punchawmi S/ 20,000 Soliskamalla chaskikuyta atiwaq.

DNIynikillawan registrasqa kaptikiqa manam lliwpichu yanapachikuyta atiwaq, chaymanta kay qatiqnimpi yachay: 

 • Huk punchawpim S/500 Soliskamalla apachiyta atiwaq. 
 • Huk punchawpim S/10,000 Soliskamalla chaskikuyta atiwaq. 
 • DNIynikiwan Yape cuenta kichasqaykipim S/.10,000 Soliskamalla haykaqpas salduyki aypanman. 
 • Huk killapi yupasqa qullqi chaskisqayki hinallataq apachisqaykim S/ 15,000 Solismanta mana aswan achkachu kanan.
   
 • iOS versión 10.0 kaqmanta ñawpaqman (Manam kaywan tupanchu iOS 14) 
 • Android versión 5.0 kaqmanta ñawpaqman.

Abono kaqmi chaylla chayamun. Huk entidadkunamanta kaptinqa, tawa chunka pusaqniyuq útiles horaskamam unamunman.

 • Yape hatun paginamanmi yaykuyta atiwaq hinaspa qipa movimientuykikunata qatipawaq.
 • Celularnikipa chaqwakuynin kichasqa kaptinqa “YAPE” riqsichikuq alertam chayamusunki, chaynapim yachanki huk paguta apachimusuptiki. 

 

 • Cuenta bancariawan registrakuptiki: Sapa Yape cuentapaqmi huk celular kanan, huk tarjeta hinallataq huklla correo. Huk cuentamanta aswanraq kapusunaykipaqmi huk musuq celularpa numerun kanan, correo hinallataq tarjeta. 
 • “Con DNI” opcionwan registrasqa kaptiki: Hukllam Yape cuentayki kanman DENIynikiwan qispichisqa. 
   

Kapusunkimanmi Yape cuentayki cuenta bancariawan kichasqa hinallataq huk DNIynikillawan kichasqa. Cuenta bancariam kapusunayki hinallataq adulto kasqayki riqisichiq DNI, iskay celularkunataqmi kananku hinallataq iskay correukuna. 

Yape ukupi notificacionpaq qapariyninqa musuqmi, chaymi usuariukunata yanapan paykunapaq yapeo kaptin utqaylla musiyakunankupaq. Munaspaqa utqayllam upallarachiwaq celularnikipa configuracionninmanta.

Clientem aplicativunman yaykunan hinaspa-“Cobrar” hinallataq “Yapear” niqpa-chawpimpi tarikuq botonchata llapiykunan. Chaymantam pantallanta churanan negociupa kaq código QR hawampi escaneo ruwanampaq hinaspam yaykuchinan hayka qullqiwan yapeay munasqanta.

“Menú” kaqman yaykuy hinaspa movimientos opcionta llapiy. Chaymantaqa correo electronikuykitam churanayki hinaptinmi chayman movimientuykikuna chayamusunki. 

Yapepam Alerta de pago funcionalidad kapun, S/ 60.00 Solismanta pacham preconfigurasqa hamun. Chay qullqimanta aswan achkawan yapeo ruwayta munaptikiqa, Código de validación yaykuchinaykitam mañasunki. Hayka qullqi kasqantam kuyuchiwaq utaq chay función tukuchiyta munasqaykiman hina kayman yaykuspa Menú > Ajustes > Alerta de pago.

Manam, operación qispisqaña kaptinqa manam cancelayta atichwanñachu. Clientem  cobrakunampaq mañakunman -Yapewan llamkaq negociupa celularninman- kutichipunampaq.

Makikipi, desbloqueo ruwanapaq pantallapi QR kapuqnikita tariy, contacto numeruykita mana pimampas quspalla cobrakunaykipaq utaq menu kaqmantapas “Perfil” opcionman yaykuy. Chaypipas QR kapuqnikitam tarinki. Negocio kaptiki QR codiguykita mañakuyta munaspaqa kayman qillqaykamuwayku [email protected] hinaptinmi correunta mañakusqaykita apachimusqaykiku.

Huk usuariuta mañakuy hayka qullqi recarqay munasqaykita apachimusunaykipaq hinaptinmi efectivuwan pagapunayki. Mana unaypim BCP agentekunapi recargakuna ruwayta atinkiña.

Kay mañakuytam qispichiwaq: Giro/Retiro de efectivo Yape, hinaspa qullqikita urquwaq mayqin Agentepipas utaq BCP* cajeropipas. 
Kaykunata ruway: 
“Menú” kaqman yaykuy hinaspa “Giro/Retiro de efectivo” niqta clic niykachiy.
Mañakusuqayki campukunata huntaykachiy: 
a) Hayka qullqi urquy munasqayki. 
b) Qamlla riqsisqayki claveta qispichiy tawa digitusniyuqta (Chaytam mañasunki Agente utaq Cajero BCP** qullqita urquptiki). 
Retiro ruwasqayki qispisqanta qawaykuy hinaspa, ¡Chayllam! Qullqi urqunaykipaq agenteman utaq BCP Cajeruman anchuykuy, DNIynikiwan hinallataq qamlla yachasqayki clavekiwan. 
“Con DNI” opcionwan Yape cuentanku kichaqkunallapqmi kayqa.
**BCP Cajerupi qullqi urquyta munaspaqa kayna niraq qullqipim kananku 20, 50, 100 hinallataq 200 soles.
 

BCP kaqwan utaq huk entidades financierakunawan Yape ukupi registrasqa kaspaqa, kaykunata ruway: 

 1. Yape kaqman yaykuy hinaspa clavekita churay. 
 2. Ichuq waqtapa hanaynimpi “Menú” niqta clic niykachiy. 
 3. “Ajustes” niqta clic niykachiy chaymanta “Desafiliar cuenta” niqta
 4. Clavekita churay hinaspa, !Chayllam!! 
   

Yapeman yaykuptiki sichus mensaje rikuriptinqa, fanpage kapuwaqniykuman yaykuykuy Facebook (@yapeapp) yanapayta atinaykupaq. Yapeayta munachkaptiki mensaje rikuriptinqa, destinatarium Yapewan rimanakunan yanapasqa kanampaq.

Yape ukupi registrasqa tarjetayki puchukasqaña kaptinqa, huk musuqtam mañakunayki BCP mayqin agenciapipas. Musuq tarjetaykita chaskirukuspaqa, musuqmantam Yape ukupi registrakuwaq.

Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3980

¡Yape para tu negocio!

Cobra al instante y disfruta de sus beneficios.
Conoce más
Z7_79E813O0PGLN00QJLRI0GU3982
© 2020 BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.