Z6_79E813O0POBHE0Q7TK5U260DD1
Z7_79E813O0POBHE0Q7TK5U260DT2
Saltar al contenido principal
Beneficios
Ayuda
Traducir a Quechua
Agencias Abre tu cuenta Banca por Internet
Z7_79E813O0POBHE0Q7TK5U260DT1
  Categorías
Z7_79E813O0POBHE0Q7TK5U260DT3

Clave de internet BCP: Imapitaq allin ñuqapaq hinallataq imaynatataq qispichiyman

Mis productos
Transformación digital ukupi kay hinaspa yanapachikuy internetninta BCP allinnikipaq qusuqaykiwan. ¡Manam haykaqpas bancuqa kayna facilchallaqa karqachu!
Z7_79E813O0POBHE0Q7TK5U260D30
Z7_79E813O0POBHE0Q7TK5U260D32

¿Imaynampitaq ancha allin clave 6? BCP clave de internetmanta lliwta yachay

¡Tiqsimuyum hukmanyachkan! Internet kasqan rayku, sapa punchaw ruwayninchikkunapim solucionkuna tariypi yanapawanchik, utqaylla mana sasallawan hinaptinmi tiempuyuq kanchik ayllunchikwan kusirikunanchikpaq.

Achka tiempupi huknin ruwaymi bancupi tramitikuna, wakin tramitikunapaqmi qati qatilla sayaspa suyananchik hinaspapas manam sapa punchawchu chaskiwanchik, chayna kaptimpas BCP aswan allin yanapakuyta qunampaqmi canales digitalesninkuna kapun bancupi tramitikuna mana sasa kanankupaq, maypi kasqaykimantam internetninta ruwayta atiwaq.

BCP canales digitaleskunaman aypayqa manam sasachu, hukllam mañakuy kachkan:  Banca por internet clavekita qispichiy! Kay clavem-clave 6-sutiwan aswan riqsisqa kachkan, chaywanmi yaykuyta atiwaq internetwan tramitekunata ruwananykipaq.

Hinaptinqa, ¿Imaynatataq ruwanay clave 6 kapuwanampaq? ¿Imamantaq aypayman kay clavewan? ¿Imakunataq allinninchikpaq? Kayna tapukuykunam kachkanku hinaptinmi yanapayta munaykiku llapanmanta yachanaykipaq.

¿Imataq clave 6?

BCP internet clave utaq clave 6 sutiwan riqsisqa, chayqa contraseñam BCP quwasqanchik plataformas digitaleskunaman yaykunanchikpaq.

Imaynampitaq clave 6 sutin, manaya tarjetaykipa claven hinachu (tawa digitusniyuq), kayqa hukman clavem suqta digitusniyuq aswan seguridadniyuq.

Internet clave qispichisqayki hawaqa (suqta digitusniyuq) Tarjeta Credimasnikim iskay claveyuqña kanqa:

 • Clave (tawa digituskuna): Credimás qallariynimpi clave, chaywanmi hina Ventanillakunapi yanapachikunki, POS kaqpi, Cajeros Automaticuskunapi hinallataq Banca por Telefonopi.
 • Clave Internet (suqta digitusniyuq): musuq clave, chaywanmi bancupi operacionkunata hinallataq tapukuykunata ruwawaq Banca por Internet hinallataq Banca Móvil kaqkunapi.

¿Imaynampitaq clave 6 ancha seguridadniyuq?

Clave por internetnikita qispichiptiki  (suqta digitusniyuqta) manaya yanapakuykunallatachu hinallataq productukunallatachu aypanki, cuentas por internet kapusuqnikimanmi respalduta qunki, manaya pipas cuentaykiman yaykuyta atinmanchu mana chay clavewanqa. Kayta qawasun, sichus celularnikita suwarqusunki chayqa cuentaykikunatam waqaychan clave 6 hinaptinqa manam celularnikimanta imatapas kuyuchiyta atinmankuchu mana chaywanqa.

¿Imaynatataq BCP clave de internetta qispichiyman suqta digitusniyuqta?

Suqta digitusniyuq clave de internet qispichiyta qallariy kaykunata ruwaspa:

 1. Kayman yaykuy
 2. Tarjeta de debituykipa numerunta yaykuchiy hinallataq tawa digitusniyuq clavekita (hina chay cajerupaq kaqta).
 3. Clave de internetnikita ruway utaq suqta digitusniyuqta
 4. Datuykikunata yaykuchiy clave de internetniki qispisqa kasqanta yachanaykipaq hinaspa ¡Chayllam!

Kay yachachikuykunata qatipay qampaq clave 6 qispichinaykipaq:

 • Ama qati qatilla numerukunata churaychu: Mana sasawan qatipanam kanku hinaptinmi contraseñaykipa seguridadnin manaña kanmanchu.
 • Ama haykapi paqarisqaykita churaychu: Chayqa yachanallam kanman runa tupachiq redeskunapi utaq DNIynikita qawaspa.
 • Tawa digitusniyuq contraseñaykipa numerunkunata ama churaychu: Yachanikum mana sasa yuyariy kasqanta, chayna kaptimpas contraseñaykipa seguridadnintam chinkachinman, compartidas kasqanku rayku.

¿Imamantaq aypayman clave de internet BCP kapuwaqman?

BCP clave de internetwanmi banca movilman yaykuwaq, chaytam ninkutaq banca por internet, kaykuna ruway atinaykipaq:

1)  Cuentaykikunapi saldukunamanta hinallataq movimientukunamanta tapukuy:

Tiempuqa qurim, kunan pachapi pisi aswanraq bancuman rispa qati qatilla sayaspa suyaptinchik, tapukunapaq utaq cuentaykipi movimientukunata ruwanapaq. Kunanqa internetta hinallataq canales digitalesninkunatam riqsikunanchik, chaywanmi banca movilman yaykuyta atinki movimientuykikunata ruwanaykipaq, kaynata:

 • Cuenta de ahorrosniki kapusuptikiqa último kaqkuna iskay chunka movimentukunatam qawayta atinki (ingresokuna utaq cuentaykipi qullqiwan gastukuna).
 • Sichus tarjeta de credituykipas kapusuptikiqa, último kaqkuna pusaq chunka movimientukunatam qawayta atinki chaynapim allinta qatipanki finanzasnikikunata. Chaymantapas monto minimuykitam qawayta atinki hinallataq lliw paganaykita, qawankitaqmi ima punchawkama pagay atinaykita.
 • Tukunapaqmi estado de cuentaykita mañakuyta atinki iskay chunka tawayuq puririq killakunamanta (iskay wata) mana qullqillapaq, chaytam correunta apachimusunki.

2)  Internetninta transferenciakuna ruway:

Banca por internetwanmi cuentaykikuna purapi qullqita apachiwaq utaq hukkunamampas.

 • "Transferencias entre mis cuentas" opcionwanmi operacionkuna ruwayta atinki token digitalwan mana yanapachikuspalla. Chaynapim llapallan BCP cuentaykikunaman transferenciakuna ruwayta atinki.
 • App movilwan yanapachikuspam favoritosnikikunaman qullqita chayachiwaq, waqaychasqaña kaq cuentakunaman.
 • Chaymantapas clave tokennikiwan yanapachikuspam huk cuentakunaman transaccionkuna ruwayta atinki “Transferencias a terceros” niqta akllaspa.
 • Tukunapaqmi huk bancukunaman transferenciakunata ruwayta atinki, mana BCP con el CCI (Código de Cuenta Interbancaria) kaptimpas

3) Tarjetas de credituykikuna pagay:

Tarjeta de credituwan yanapachikuyqa manam sasachu, wasimanta mana lluqsispallam tarjetaykikunamanta paganki. Manaya qampa kaq tarjetaykikuna paganallapaqchu, huk bancukunamampas pagaytam atinki. ¿Imatataq mañakunki?

 • Qampa kaq tarjeta de Credituykipaq: Cuentaykikunamantam Credimasman abonayta atinki chay log ruwasqaykiwan mana tokenman yaykuspa.
 • Hukkunapa tarjeta de Creditunkupaq: Munasqayki BCP tarjetakunatam cancelayta atinki clave tokennikiwan confirmaykuspa.
 • Huk bancukunapa tarjeta de Creditumpaq: Wasikimanta mana lluqsispallam huk bancukunapa tarjetankunaman pagayta atinki clave tokennikiwan.

4) Serviciuykikuna pagay:

Yaku, luz utaq teléfono serviciukunamantapas utqayllam pagayta atinki, telefonopaqmi celularnikipa numerullan kapusunayki hinallataq yaku, luz recibukunapa numerunkuna, hinaptinmi BCP automático ruwaypi chay manuykikunata riqsiykunqa.

Sichus huk kutillaraq internetwan huk operacionta ruwaptikiqa, chay transacción ruwanaykipaqmi token digitalniki makikipi kanan, token digital por internet activasqaña kaptinqa chaymi automático ruwaypi churakunqa. Ama qunqaychu favoritaykita hina kay operación waqaychayta huk kutita chayna operacionta ruwaptiki aswan utqaylla kanampaq.

5) Productukuna mañakuy:

 Kayna productukunata mañakunaykipaqa manam bancuman rinaykichu:

 1. Sueldo ñawpachiy: app Banca Móvil BCP kapusuqnikiwanmi suelduyki ñawpachiyta mañakuwaq.
 2. Depósito a Plazo kichay: Telefono movilnikimantam kichayta atinki depósito a plazo kaqta.
 3. Disposición de efectivo: Tarjeta de Credituykiwanmi mayqin cuentaykikunamampas efectivo transferencia ruwayta atinki. Emergenciallapi kay opcionwan yanapachikuy.
 4. Tarjeta de Crédito mañakuy: Webniykumantam pichqa minutusllapi mañakuyta atinki hinaspam lineayki personalizayta atinki, sutichakusqaykita churaspa hinallataq diseño akllakusqaykita.
 5. Cuenta de ahorros kichay: Webniykuwanmi pichqa minutuspi huk cuenta de ahorruta kichanki mana sasallawan, utqaylla, seguridadwan.
 6. Crédito en efectivo mañakuy: Webniykumanta pacham chaylla qampaq prestamuta aypanki.
 7. Mañakuwaqtaqmi tarjetaykikunapaq seguro de proteccionta, aswan achka hukkunatapas. 

Yachankiñam qampaq clave 6 qispichiyta ¿Imaynampitaq mana ruwarquwaqchu? Kayman yaykuy hinaspa clave de internetnikita qispichiy. Kunanmanta pacha qampaq allin kachun wasillaykimanta ¡Kunanpuni qallaykuy!

 

Z7_79E813O0POBHE0Q7TK5U260D31
Z7_79E813O0POBHE0Q7TK5U260D33
© 2020 BCP | Todos los derechos reservados. Sede Central, Centenario 156, La Molina 15026, Lima, Perú.